Papaya Jam

KSh300.00

54% papaya, 7% lemon juice, 39% sugar.

Home-made tropical Jam (250 grams).

QTY:
SKU: 8019569000194 Category: